aparatura laboratoryjna

Badania biegłości i składu substancji

Aparatura laboratoryjna, badania składu substancji są wykonywane w celu określenia właściwości substancji nieorganicznych i organicznych. Wykonywanie takich badań jest bardzo ważne dla przemysłu, ponieważ pomaga im w wytwarzaniu produktów wysokiej jakości. Istnieje wiele organizacji na całym świecie, które wykonują te testy i badania na różnych substancjach.

Głównym celem wykonywania tych badań jest poznanie dokładnego składu danej substancji oraz badania biegłości.

Wykonywane testy obejmują:

Badanie XRD – Badanie to wykonuje się w celu stwierdzenia liczby faz krystalicznych obecnych w danej substancji. Służy ono do pomiaru czystości danego związku, a także określenia wszelkich obecnych w nim zanieczyszczeń.

Test NMR – NMR to skrót od angielskiego Nuclear Magnetic Resonance test, który służy do poznania zawartości danego związku poprzez pomiar jego przesunięcia chemicznego. Za pomocą tego testu można również uzyskać informacje dotyczące obecności lub braku metali w danym związku lub soli metali.

Spektrometr UV-VIS – potężne urządzenie, które pomaga w identyfikacji różnych pierwiastków i związków obecnych w próbce poprzez emitowanie na nie światła za pomocą wiązki i pomiar intensywności światła po przejściu przez próbkę. Może to być wykorzystane do określenia ich masy cząsteczkowej, geometrii molekularnej lub struktury molekularnej.

Aparatura jest ważną częścią laboratorium, zawiera wszystkie rodzaje instrumentów używanych w eksperymencie. Wykonana jest z różnych części, takich jak rama maszyny, elektryczny system sterowania, stół warsztatowy, stół, licznik, zlew i tak dalej.

Aparatura laboratoryjna ma wiele funkcji w eksperymencie, może przetestować czystość różnych substancji i określić, która substancja zawiera pewne elementy. Poza tym, może również pomóc nam sprawdzić, czy różne materiały mają jakieś wady, a jeśli tak, jak poważne są. Ponadto, pomaga nam również określić kształt i rozmiar różnych substancji.

Przykłady aparatury laboratoryjnej:

Waga: używana do ważenia różnych substancji. Przyrząd do ważenia i zapisywania: używany do pomiaru objętości, wagi i masy różnych substancji.

Refraktometr: używany do pomiaru współczynnika załamania światła cieczy takich jak roztwory lub roztwory o dużej lepkości.

Mikroskop: używany do obserwacji mikroorganizmów pod 200-krotnym powiększeniem.

Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC): używany do pomiaru właściwości termicznych materiałów, takich jak ich ciepło utajone lub przewodność cieplna; mierzy zmianę temperatury podczas reakcji zamiast bezpośredniego pomiaru temperatury podczas reakcji, jak w aparacie do pomiaru temperatury topnienia lub kalorymetrze.

Previous post Donald Trump stanie przed sądem w związku z aferą Stormy Daniels
Next post Krówki Ślubne: Tradycja, która Dodaje Słodyczy Twojemu Dniu