Rozbiórka zabytku – czy jest możliwa?

Przeprowadzenie rozbiórki budynku nie jest sprawą prostą, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej jeśli obiekt, który chcemy zburzyć jest uznawany jako zabytek. Czy rozbiórka takiego obiektu jest w ogóle możliwa? Poniżej postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku – kiedy jest konieczne?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego pozwolenie na rozbiórkę obiektu musimy uzyskać, gdy:

  •  obiekt ma 8 m wysokości lub więcej,
  • budynek usytuowany jest zbyt blisko granicy działki,
  • rozbiórka, prace i roboty ziemne z nią związane może wpłynąć negatywnie na ogólny stan środowiska i stosunki wodne,
  • budynek objęty jest ochroną konserwatorską,
  • budynek uznany jest jako zabytek.O pozwolenie na rozbiórkę należy starać się odpowiednio wcześniej i dopiero po jego uzyskaniu można przystąpić do prac. Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę można złożyć w urzędzie osobiście lub elektronicznie. Do wniosku wymagane jest wiele załączników takich jak zgoda właściciela czy opis usytuowania obiektu oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa podczas przeprowadzania prac wyburzeniowych.

Rozbiórka zabytku – formalności

W tym miejscu należy wspomnieć, że na początku musimy sprawdzić czy obiekt, który chcemy zburzyć jest wpisany do rejestru zabytków czy gminnej ewidencji zabytków. W pierwszym przypadku rozbiórka czy wyburzanie budynku jest niemożliwe. Jeżeli jest on w opłakanym stanie i jego remont jest nieekonomiczny to pozostaje jedynie skierować wniosek do generalnego konserwatora zabytków, z prośbą o wydanie decyzji o wykreślenie obiektu z rejestru zabytków. Niestety taka procedura wymaga przeprowadzenia oględzin i wielu ekspertyz przez konserwatora, co wiąże się z tym, że jest ona bardzo czasochłonna. Ponadto nie możemy mieć pewność, że decyzja konserwatora będzie dla nas pozytywna. Natomiast w przypadku, gdy obiekt wpisany jest tylko do gminnej ewidencji zabytków formalności jest o wiele mniej. Wyburzanie można rozpocząć po otrzymaniu decyzji i pozwolenia na rozbiórkę od organu administracyjno-budowlanego w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Rozbiórka zabytku bez pozwolenia

Rozbiórkę budynku bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia (w zależności od rodzaju obiektu i wymagań) należy traktować jako samowolę budowlaną i trzeba liczyć się z możliwymi konsekwencjami. W przypadku zburzenia budynku, który jest zabytkiem sankcje są o wiele wyższe. Za taki czyn, zgodnie z prawem, grozi kara pieniężna oraz kara pozbawienia wolności od 2 do 5 lat.

Previous post Ultrasonografia w medycynie
Next post Tynki gipsowe